Przechowywanie

Ważnym elementem dla konsumenta jest długość czasu w jakim może nabyć daną odmianę. Dla producenta oznacza to, że owoce po zbiorze musi utrzymać możliwie jak najdłużej w nie zmienionym stanie. Do osiągnięcia tego celu, czyli maksymalnego zahamowania zmian fizjologicznych i fizycznych w owocach, należy plon przechowywać w komorach z obniżoną temperaturą. Obecnie w celu ograniczenia strat, jabłka przechowuje się w komorach z kontrolowaną atmosferą.

Jabłka najlepiej przechowuje się w chłodni, w której utrzymuje się odpowiednią temperaturę i wilgotność dzięki urządzeniom chłodniczym. Temperatura przechowywania jabłek, wynosi od 0 do 4 0 C- w zależności od odmiany , przy wilgotności 90 do 95 %. Dzięki odpowiednim warunkom, straty po paru miesiącach przechowywania są małe, i wynoszą do 5 % . Większe straty powstają natomiast w sklepach, które nie są przystosowane do sprzedaży tak delikatnego towaru i nie posiadają urządzeń chłodniczych przeznaczonych do eksponowania owoców. Ważną czynnością po wyjęciu jabłek, jest ich sortowanie. W opisywanym gospodarstwie używa się sortownicy Greefa, która jest wydajna i nie uszkadza owoców. Posortowane owoce umieszcza się w drewnianych skrzynkach, po 15 kg netto. Niektóre odmiany układa się na styropianowych tackach i powleka folią termokurczliwą , dzięki czemu bardzo efektownie wyglądają. Waga takich tacek jest stała i wynosi 0,7 kg , 1,3 kg lub 1,5 kg. Próbowano też sprzedaży w opakowaniach 3 kg , lecz nie były one chętnie kupowane, prawdopodobnie ze względu na duże opakowanie jednorazowe i spory jednorazowy wydatek.

trzymane jabłka

trzymana skrzynka z jabłkami